mobile (00359) 884777799
ЛАКТОЛОГИЧНА БАЗА ДАННИ В ПРОЦЕС НА СЪЗДАВАНЕ

МОЛБА ЗА НЕКОМЕРСИАЛНО СПОНСОРИРАНЕ НА ЛАКТОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ

Преди 7 години френското правителство щедро спонсорира с близо един милион евра идеен проект на френски фармацевт и така се създаде световноизвестната днес лактологична база данни Lactmed. Уви нашето временно правителство не пожела да подкрепи нашият реално започнат да функционира лактологичен проект и не не обърна никакво внимание, затова се обръщаме с гореща молба и към посетителите на Index of Differential Diagnosis  за помощ и продължителна подкрепа.

Цели на лактологичният ни проект

Сегашната ни лактологична база данни не отстъпва по обем на ЛактМед, като дава напълно друг вид ясни и практически ориентирани указания за употребата на лекарствените продукти по време на кърменето. Целта ни е за 5 годишен период да увеличиме нейният обем над 15 пъти, като добавиме влиянието и на билки и на хранителни добавки върху детето в периода на кърменето ако майката-кърмачка ги приема, което ще я направи най-голямата лактологична база данни в света и уникална като съдържание! За целият 5 годишен период и за успешното завършване на този уникален проект са необходими 217 000 щатски долара - ТОВА СА РАЗХОДИТЕ ЗА 5 ГОДИШЕН ПЕРИОД , като тяхното разпределение даваме в този сайт, както и данните за набираните средства, респ.тяхното изразходване, които ще са публична информация.

Необходими ресурси за осъществяването на проектът

  • Формиране на малък екип от професионалисти: магистър-фармацевт, научен ръководител и преводач, които не могат обаче да работят като мен безвъзмездно
  • Създаване на професионална мултилингвална база данни на совобедн достъп в интерент на този домейн
  • Техническо оборудване: собствен малък сървър, работни станции и подобни
  • Достъп, който е скъпо платен до международни лекарствени бази данни, чиято информация служи като основа за създаването на нашата лактологична информация и по-точно ни трябват фармакокинетичните детайли на лекарствените продукти
  • Евентуалното създаване на мултилингвални мобилни приложения за iPhone, Android & Windows, които също да са некомарсиални тоест безплатни за ползване
  • Други по-дребни разходи по проектът
Lactology care

Коректната лактологична информация може да запази здравето на детето и да предотврати бъдещии негови заболявания и/или страдания.

Наприемр приемът от майката повече от 7 дни на обикновени противогрипни препарати, които се продават без рецепта по аптеките след 10-12 години вероятно ще доведе до изоставане в психомоторното развитие на детото, то ще стане вяло, апатично и с намалена способнест за запаметяване; друг пример: приемът на Азитромицин по врме на кърмене е свързан с 47% риск от развитие на пилорна стеноза при детето 2 години по-късно и още  и още...

ХОРАТА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТЕЗИ НЕЩА!